Brædstrup L’hombre Klub
Bestyrelse og hjemmeside


Formand

Holger Høj Madsen, Slagballe Banke 8, Slagballe, 8740 Brædstrup

Mob. 26 88 88 48

holger.madsen@multiline.dk


Næstformand
Palle Andersen, Klosterfælled 25, 8660 Ry
Mobil 21 54 00 04

pallandersen@hotmail.com


Kasserer
Søren Blumensaadt, Slagballe Banke 6, Slagballe, 8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 32 10 - mobil 20 22 12 10
spb.slagballegaard@mail.dk


Turneringsleder
Klaus Lindhardtsen, Dalbækvej 3B, Ring, 8740 Brædstrup
Tlf. 75 62 61 30 – mobil 20 20 61 30
kld@skovdyrkerne.dk


Sekretær

Birger Jensen, Skovvejen 66, 8740 Brædstrup

Mobil 40 74 42 66

birger58@icloud.com


Hjemmeside (ikke medlem af bestyrelsen)

Carsten Kildevang, Skovvejen 37, 8740 Brædstrup
Mobil 23 65 37 72
kildevang@post9.tele.dk

 

Bestyrelsen 2019: Søren, Birger, Holger, Klaus, Palle