Ordinær generalforsamling i Brædstrup L’hombre Klub den 2. april 2009.

 

Formandens beretning i sammendrag.

Birger Jensen kunne i sin første periode som formand konstatere at klubben i den forgangne sæson har haft 49 aktive medlemmer fordelt på 12 hold, desværre en tilbagegang på 1 hold, således at der i år har været 49 aktive spillere.

Bestyrelsen har bestået af formand Birger Jensen, næstformand Carsten Kildevang, kasserer Søren P. Blumensaadt, sekretær Regitze Hansen og turneringsleder Klaus Lindhardtsen.

Hen over sæsonen har specielt Carsten Kildevang været meget involveret i at få foreningens hjemmeside op at køre og resultatet blev meget rost på generalforsamlingen. Et andet stort arbejdsområde for bestyrelsen har været at udarbejde et sæt nye vedtægter, da de tidligere vedtægter fra 1954 både var blevet utidssvarende og tillige mangelfulde i forhold til indhold og udformning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.

I beretningen efterlystes medlemmernes ideer til at skaffe nye medlemmer til klubben. Dette emne, samt nye former for afvikling af foreningens MIX-turnering, hvor makkerne fandtes ved lodtrækning, blev genstand for en del debat blandt de tilstedeværende medlemmer. De fremkomne forslag vil blive yderligere behandlet i bestyrelsen hen over sommeren.

Torsdag den 19/2 2009 var alle klubbens medlemmer inviteret til middag på Hotel Pejsegården. Anledningen var klubbens 55 års jubilæum. Arrangementet fik mange roser med på vejen af deltagerne.

Torsdag den 5/3 2009 afvikledes den traditionsrige kamp mod Nim L’hombre Klub, og det blev en overbevisende sejr til Brædstrup L’hombre Klub.

Der har deltaget 2 hold til DM, som begge desværre måtte se sig slået ud efter de indledende runder. Til JM havde klubben 6 deltagende hold, og klubben blev suveræn vinder i både 1. Division og 2. Division.

Afslutningsvis blev der rettet en tak til Hotel Pejsegården, personalet og klubbens hjælpere på klubaftenerne, til den øvrige bestyrelse og til sponsorerne Super Best og Jyske Bank.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab ved Søren Blumensaadt blev der afholdt valg til bestyrelsen og der var genvalg på hos de medlemmer der var på valg således at bestyrelsens sammensætning er uændret. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste møde den 27. april 2009. Som suppleanter var der genvalg til Jørn Petersen og nyvalg til Rasmus Nielsen. Revisor og revisorsuppleant er fortsat Niels Rasmussen og Holger Høj Madsen. 

 

Resultater

Erling Herskind og Gunner HedeErling og Gunnar

Herefter kunne man gå over til præmieoverrækkelsen.                              

Resultaterne blev:

1. division:

Nr. 1 og klubmester: Jens og Klaus Lindhardtsen, Sven Jørgensen og

Arne Rodsted

Nr. 2: Erling Herskind, Gunnar Hede, Ove Sørensen og Christian Rasmussen

Nr. 3: Ejvind Olsen, Gunnar Rasmussen, Iver Simonsen og Hans

Bjerre

                                                                                                                                             

2. division:

Nr. 1: Ole Eriksens hold, Poul Jørgen Bols, Casper Engelbredt og Alfred Pauluth

Nr. 2: Kristian Hyllested, Svend Erik Nielsen, Niels Nielsen og Bent Andersen

Nr. 3: Thom Sørup, Søren Olesen, Renny Christensen og Hans Guldberg

gen

Casper, Alfred, Ole og Poul Jørgen

 

gen

Niels, Kristian, Bent og Svend Erik

 

         

 

Mixturnering.

Pulje A:

Nr. 1: Jens Lindhardtsen, Niels Nielsen, Klaus Lindhardtsen og Bent Andersen

Nr. 2: Sven Jørgensen, Renny Christensen, Arne Rodsted og Hans Guldberg

 

Pulje B:

Nr. 1: Carsten Kildevang, Thom Sørup, Tove Wael og Søren Olesen

Nr. 2: Iver Simonsen, Otto Christensen, Hans Bjerre og Rasmus Nielsen

 

Ejvind Olsen modtog Jokum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makkerparturneringen:

Nr. 1: Jens og Klaus Lindhardtsen

Nr. 2: Søren Blumensaadt og Carl Erik Svendsen

Nr. 3: Sven Jørgensen og Arne Rodsted

 

Jokum

Til slut uddeltes en hædersbevisning i form af en teaktræsfigur kaldet ”Jokum” som gives til en god kammerat og fornøjelig spiller der tillige ved sin væremåde og hjælpsomhed sættes pris på.

Prisen gik i år til Ejvind Olsen.

 

 

Ny hjemmeside m.v.

Som nævnt i formandens beretning har klubben fået en hjemmeside hvor medlemmerne kan læse om holdopstillinger, resultater og anden information. Hjemmesiden vil tillige til næste sæson indeholde en artikel om klubbens historie siden etableringen i 1954.

Men hjemmesiden skal i lige så høj grad fungere som et middel til at få flere medlemmer i klubben ved generel information om L’hombrespillet og om hvordan det læres. Adressen er www.braedstrup.lhombre.dk.

Tilbage