Generalforsamling i Brædstrup L’hombre Klub den 25. marts 2010.

 

Torsdag den 25. marts 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Pejsegården i Brædstrup.

 

Langt de fleste af klubbens medlemmer var atter mødt op til den traditionsrige afslutning af sæsonen, hvor ”menuen” foruden generalforsamlingen bestod af dejlig mad, præmier og et godt slag kort.

 

Formandens beretning i sammendrag.

Birger Jensen kunne i sin anden periode som formand bl.a. konstatere at klubben i den forgangne sæson har haft 48 aktive medlemmer fordelt på 12 hold, med de seneste tilmeldinger nu 13 hold.

Klubbens hjemmeside er videreudbygget, besøgstallet et steget kraftigt og taler sit tydelige sprog om interessen for siden. Specielt blev rettet en tak til Arne Rodsted der har bidraget med klubhistorie og præmielister.

I årets løb er tillige udarbejdet en informationsfolder om klubben og l’hombre-spillet. Folderen tager udgangspunkt i en præsentation af klubbens spillere, samt med interviews af en del af disse. Herudover informeres om nybegynderkurser og spillets historie.

Interne turneringer. Klubben har i løbet af sæsonen spillet en række forskellige turneringer, herunder om klubmesterskabet og en mixturnering hvor holdene er sammensat ved lodtrækning. Endvidere er spillet en række enkeltturneringer, bl.a. den årlige traditionsrige bykamp mod Nim L’hombre Klub der endte med en snæver sejr til Brædstrup.

Eksterne turneringer. Klubben havde 2 hold tilmeldt kampen om Danmarksmesterskabet. Bedste placering blev en flot 4. plads til Jens Lindhardtsen hold.  Ved Jysk Turnering blev det for tredje år i træk en sejr til Brædstrup L’hombre Klub, denne gang ved Søren Blumensaadt’s hold der vandt mesterskabet.

Formanden sluttede sin beretning med en stor tak til Jytte Nygaard (med en buket blomster og et kram) samt til hendes personale, til klubbens sponsorer, klubbens hjælpere og den øvrige bestyrelse.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Søren Blumensaadt var på valg og blev genvalgt. Regitze Hansen ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Holger Høj Madsen, der tidligere har deltaget i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen består herefter af Birger Jensen, Carsten Kildevang, Søren Blumensaadt, Klaus Lindhardtsen og Holger Høj Madsen. S

Som suppleanter var der genvalg til Jørn Petersen og Rasmus Nielsen. Revisor er forsat Søren Olesen, som revisorsuppleant blev valgt Laust Jepsen. 

 

Resultater

1. division:

Nr. 1 og klubmester: Jens og Klaus Lindhardtsen, Sven Jørgensen og Arne Rodsted

Nr. 2: Søren Blumensaadt, Carl Erik Svendsen, Niels Rasmussen, Torben Morel

Nr. 3: Ejvind Olsen, Gunnar Rasmussen, Iver Simonsen og Hans Bjerre

Gen Jysk mesterskab 2010 009   Gen

   Klubmestrene                                             Nr. 2                                                            Nr. 3

 

Gen

2. division:

Nr. 1: Holger Høj Madsen, Niels Dalgaard, Birger Jensen, H.C. Wael

Nr. 2: Thom Sørup, Søren Olesen, Renny Christensen og Hans Guldberg

Nr. 3: Otto Christensen, Poul Erik Bonde, Rasmus Nielsen,

Niels Peter Thomsen (billedet)

 

 

 

 

Mixturnering.

Pulje A:

GenNr. 1: Jens og Klaus Lindhardtsen, Rasmus Nielsen, Niels Peter Thomsen

Nr. 2: Casper Engelbredt, Alfred Pauluth,

Thorvald Rasmussen, Helle Raaberg

Pulje B:

Nr. 1: Ejvind Olsen, Gunner Rasmussen,

Renny Christensen, Hans Guldberg

Nr. 2: Ole Eriksen, Poul Jørn Bols, Holger Høj

Madsen, Niels Dalgaard

Pulje C:

Nr. 1: Anders Skovgaard, Palle Andersen, Niels Nielsen, Bent Andersen

Nr. 2: Erling Herskind, Gunner Hede, Thom Sørup, Søren Olesen

 

Makkerparturneringen:

Nr. 1: Jens og Klaus Lindhardtsen

Nr. 2: Iver Simonsen og Hans Bjerre

Nr. 3: Anders Skovgaard og Palle Andersen

 

Afslutning

GenTil slut uddeltes en hædersbevisning i form af en teaktræsfigur kaldet ”Jokum” som gives til en god kammerat og fornøjelig spiller der tillige ved sin væremåde og hjælpsomhed sættes pris på. Prisen gik i år til Rasmus Nielsen.

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

 

 

 

GenEn sjov episode.

Ved det efterfølgende ”private” l’hombrespil indtraf en yderst

usædvanlig og sjælden kortkombination idet en spiller, Hans Bjerre,

fik 9 matadorer, dvs. de 9 højeste trumfer i samme farve. Det er

ikke sket i klubben siden 1965 hvor den tidligere klubkasserer og

 rebslager Alfred Rasmussen opnåede denne heldige hånd i et

privatspil efter byturneringen mod Nim. Traditionen byder at de

øvrige spillere omgående hver betaler en daler til den heldige spiller.

Og den faldt naturligvis omgående. 

Hans Bjerre kikker forundret på den sjældne kortkombination og belønningen fra de øvrige spillere.

(Men det kostede ham nu en omgang!)

Tilbage