Uddrag af generalforsamling i Brædstrup L’hombre Klub den 14. april 2011

 

Torsdag den 14. april 2011 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Pejsegården i Brædstrup og som altid var der stor opbakning til generalforsamlingen idet næsten 50 medlemmer var mødt op for at nyde den gode mad, modtage (velfortjente) præmier, deltage i den obligatoriske debat under generalforsamlingen, samt ikke mindst at vinde ære og lidt småmønt i det efterfølgende private kortspil.

 

Formandens beretning i sammendrag.

Formanden Birger Jensen kunne i sin beretning med glæde konstatere, at der havde været tilgang af medlemmer således at der nu deltog i alt 52 spillere fordelt på 13 hold.

Klubbens hjemmeside er yderligere udbygget med flere resultater, supplerende artikler om klubbens historie samt henvisninger og links til andre hjemmesider. Samtidig er siden suppleret med materiale der skal tilskynde nye spillere til at få interesse for det fornøjelige kortspil.

Klubben har i den forløbne i sæson deltaget i både Danmarksmesterskabet og Jysk Turnering. Jens Lindhardtsen hold havde i DM fået en flot 3. plads, men kun 1 spillepoint skilte dem fra mesterskabstitlen. I Jysk Turnerings 1. division blev Palle Andersens hold nr. 3 og Søren Blumensaadts hold nr. 5, i 2. division var Carsten Kildevangs hold ubesejret og blev nr. 1.

GenfDen årlige traditionsrige og altid spændende bykamp mod Nim L’hombreklub blev igen i år vundet af Brædstrup L’hombre Klub, dog med den mindst tænkelige og snævre margin, så kun lup og fintælling reddede Brædstrups sejr i hus.

 

Formanden sluttede sin beretning med en stor tak til Jytte Nygaard samt til hendes personale, til klubbens sponsorer Superbest og Jyske Bank, klubbens hjælpere og til den øvrige bestyrelse.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Birger Jensen, Carsten Kildevang og Klaus Lindhardtsen blev genvalgt således at disse sammen med Søren Blumensaadt og Holger Høj Madsen udgør bestyrelsen.

Som bestyrelsessuppleanter var der genvalg til Jørn Petersen og Rasmus Nielsen. Niels Rasmussen blev genvalgt som revisor og som revisorsuppleant var der genvalg til Laust Jepsen. 

 

GenfResultater og modtagere af præmier

1. division:

Nr. 1 og klubmester: Jens Lindhardtsen, Arne Rodsted, Sven Jørgensen og Klaus Lindhardtsen(billedet)

Nr. 2: Ole Eriksen, Poul Jørgen Bols, Casper Engelbredt, Alfred Pauluth

Nr. 3: Erling Herskind, Gunnar Hede, Ove Sørensen, Christian Rasmussen

 

 

2. division:

Nr. 1: Thorvald Rasmussen, Helle Raaberg, Peter Vraa, Laust Jepsen 

Nr. 2: Otto Christensen, Poul Erik Bonde, Rasmus Nielsen, Niels Peter Thomsen

GenfNr. 3: Holger Høj Madsen, Niels Dalgaard, Birger Jensen, H. C. Wael

 

Mixturnering.

 

Pulje A:

 

Nr. 1: Ove Sørensen, Orla Christensen, Preben Andersen, Christian Rasmussen (billedet)

Nr. 2: Jens Lindhardtsen, H. C. Wael, Klaus Lindhardtsen, Birger Jensen

 

GenfPulje B:

 

Nr. 1: Søren Blumensaadt, Svend Erik Nielsen, Carl Erik Svendsen, Kristian Hyllested (billedet)

Nr. 2: Carsten Kildevang, Otto Christensen, Tove Wael, Poul Erik Bonde

 

 

 

 

 

Makkerparturneringen:

Nr. 1: Arne Rodsted og Sven Jørgensen

Nr. 2: Casper Engelbredt og Alfred Pauluth

Nr. 3: Iver Simonsen og Hans Bjerre

 

”Grimme” vindere

Ole Eriksens hold var i år særdeles tæt på at vinde mesterskabet, idet holdet havde pointlighed med Jens Lindhardtsen hold, men havde tabt den indbyrdes kamp hvilket blev afgørende. Ole Eriksens makker Poul Jørgen Bols tog ordet og sagde at Jens Lindhardtsens hold havde ”grimme ansigter” og at det fra nu af var slut med alle de mesterskaber. Men selvfølgelig sagt med humor og et glimt i øjet samt i stor respekt for mestrene fra de seneste 10 år. 

 

4-dobbelt tak til Jytte

Som nævnt ovenfor var der fra formanden Birger Jensen traditionen tro en stor tak til Jytte Nygaard for god behandling og betjening sæsonen igennem. De smukke ord blev understreget med en stor buket blomster og et velfortjent knus fra formanden. Denne begivenhed skulle naturligvis foreviges, men desværre havde fotografen ikke ret meget styr på de mange fine knapper på sit nye kamera, så seancen måtte gentages hele 4 gange før kameramand og kamera endegyldigt måtte kapitulere. Billedet kom ikke i hus, men Jytte måtte da virkelig føle sig påskønnet med alle de knus…

 

50 års Jubilæum

Igen i år kom Hans Bjerre i centrum. Sidste år ved at opnå en yderst sjælden kortkombination i det efterfølgende privatspil, hvilket indbragte en daler fra alle øvrige spillere. I år kunne Hans Bjerre fejre 50 års medlemskab af Brædstrup L’hombre Klub. En helt usædvanlig bedrift der endnu ikke er overgået af andre i klubbens 57-årige historie. Der var et stort til lykke fra formand Birger Jensen og hyldest fra salen. Og ingen er i tvivl om at Hans Bjerre stadig mestrer L’hombren som få andre.

 

Afslutning

Til slut uddeltes en hædersbevisning i form af en teaktræsfigur kaldet ”Jokum” som gives til en god kammerat og fornøjelig spiller der tillige ved sin væremåde og hjælpsomhed sættes pris på. Prisen gik i år til Klaus Lindhardtsen.

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

Carsten Kildevang

Tilbage