Torsdag den 29. marts 2012 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på Pejsegården.

 

Spændende år for Brædstrup L’hombre Klub

Som altid var langt de fleste af klubbens ca. 50 medlemmer mødt op til nogle hyggelige timer med spisning, præmieuddeling, generalforsamling og efterfølgende afslappende kortspil. I kortspillet var det denne aften ikke point og ære der var på højkant, men derimod de medbragte småmønter.

 

Champagne

 

Aftenen indledtes i år med et lille ekstra arrangement idet Jytte Nygaard på Pejsegårdens inden spisningen bød på et dejligt glas champagne til alle klubbens medlemmer som en lykønskning til klubben med det jyske mesterskab og fine placeringer i kampen om Danmarksmesterskabet.

 

Uddrag af formandens beretning.

Formanden Birger Jensen kunne med glæde konstatere at der som ved turneringsstarten sidste sæson fortsat var 12 hold og dermed 48 spillere i klubben. Herudover er en række afløsere til rådighed.

Hjemmesiden udbygges og ajourføres løbende. Endvidere er klubbens informationsfolder opdateret i årets løb og vil fortsat blive fordelt rundt om i byen i forbindelse med sæsonstart og nybegynderkurser.

I august måned deltog klubben i arrangementet ”Musik i gaden” med en stand i form af et telt. Mange kikkede forbi og 2 spillere meldte sig efterfølgende ind i klubben. Birger Jensen efterlyste i denne forbindelse forslag til hvordan man fik de unge til at spille l’hombre.

Brædstrup L’hombre Klub indbyder hvert år den sidste søndag i oktober landets øvrige klubber til en åben turnering på Pejsegården. 48 spillere fra Jylland og Fyn mødte op og havde en god, men også lang dag med kortene.

Den traditionsrige årlige og intense bykamp mod Nim L’hombreklub blev afviklet den 1. marts 2012 i Nim Forsamlingshus med sejr til Nim, der således overtog pokalen og dermed ”retten” til at holde denne blank i hvert fald det næste år.

I alt 22 af klubbens spillere havde meldt sig til kampen om Jysk Mesterskab, mens 2 hold, 8 spillere, stillede op til kampen om Danmarksmesterskabet. Brædstrup vandt de 2 første pladser i den jyske dyst med Palle Andersens hold med Anders Skovgaard, Arne Rodsted og Sven Jørgensen som Jyske Mestre. Ved Danmarksmesterskabet fik Holger Høj Madsens hold med Rasmus Nielsen, Carsten Kildevang og Orla Christensen en flot 3. plads efter 2 fynske hold. Jens Lindhardtsen hold med Klaus Lindhardtsen, Anders Skovgaard og Sven Jørgensen besatte en fin 4. plads.

 

Nr. 1 v. JM: Palle, Anders, Sven, Arne

   DSC00241

  Nr. 2 v. JM: Niels, Søren, Torben, Carl Erik

Nr. 3 v. DM: Rasmus, Carsten, Orla, Holger

 

Formanden sluttede sin beretning med en stor tak til Jytte Nygaard og hendes personale, til klubbens 2 sponsorer Jyske Bank og Bladcentralen, til hjælpere internt i klubben, til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og til slut til alle for en god sæson.

         

Birger og JytteFormanden for Brædstrup L’hombre Klub

takkede Jytte Nygaard for ”husly” og god behandling på klubaftenerne om torsdagen

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Holger Høj Madsen og Søren Blumensaadt. Bestyrelsen består herefter fortsat af Birger Jensen, Holger Høj Madsen, Søren Blumensaadt, Klaus Lindhardtsen og Carsten Kildevang.

Som suppleanter var der genvalg til Jørn Petersen og Rasmus Nielsen. Revisor er forsat Søren Olesen, som revisorsuppleant blev valgt Michael Taudal. 

 

Resultater

 

1. division:

Til højre: Nr. 1 og klubmester: Klaus Lindhardtsen, Arne rodsted, Sven Jørgensen og Jens Lindhardtsen

 

Herunder: Nr. 2: Erling Herskind, Ove Sørensen, Christian Rasmussen og Hans Guldberg.

 

Forneden th: Nr. 3: Villy Madsen, Iver Simonsen, Ejvind Olsen og Hans Bjerre

2

 

3

 

 

2. division:

Herunder tv.: Nr. 1: Palle Andersen, Tove Wael, Anders Skovgaard, Carsten Kildevang

Herunder th.: Nr. 2: Søren Olesen, Thorvald Rasmussen, Peter Vrå, Michael Taudal,

Nr. 3 blev: Holger H. Madsen, Niels Dalgaard, Birger Jensen, H.C. Wael

2012 1

 

 

Mixturnering, pulje A:

 

Nr. 1: Michael Taudal, Erling Herskind, Søren Olesen, Hans Guldberg

Nr. 2: Birger Jensen, Casper Engelbredt, H.C. Wael, Alfred Pauluth,

Til højre: Nr. 3: Arne Rodsted, Sven Jørgensen,

Regitze Hansen, ikke til stede: Helle Raaberg

 

DSC00243

 

                    

Mixturnering, pulje B:

 

Nr. 1: Anders Skovgaard, Ove Sørensen, Palle Andersen, Christian Rasmussen

Nr. 2: Thorvald Rasmussen, Iver Simonsen, Peter Vrå, Hans Bjerre

Til venstre: Villy Madsen, Ejvind Olsen, Holger Høj Madsen, ikke til stede: Niels Dalgaard

 

 

 

Makkerparturneringen:

Nr. 1: Jens og Klaus Lindhardtsen

Nr. 2: Søren Blumensaadt og Carl Erik Svendsen

Nr. 3: Niels Rasmussen og Torben Morel

 

Afslutning

Til slut uddeltes en hædersbevisning i form af en teaktræsfigur kaldet ”Jokum” som gives til en god kammerat og fornøjelig spiller der tillige ved sin væremåde og hjælpsomhed sættes pris på. Prisen gik i år til Søren Olesen.

 

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

Tilbage