Torsdag den 21. marts 2013 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på Pejsegården.

 

I alt 40 af klubbens 48 spillere havde fundet vej til årets generalforsamling for at nyde den gode mad, overvære præmieuddeling og generalforsamling og ikke mindst slutte aftenen af med et godt spil kort.

 

spisning 1

 

Spisning 3

Spisning 2

 

Uddrag af formandens beretning.

Formanden Birger Jensen kunne oplyse at der er afholdt 2 nybegynderkurser uden at antallet af spillere var forøget, tværtimod var antallet af hold reduceret fra 12 til 11. Bestyrelsen opfordrede til at klubben løftede i flok, og opfordrede medlemmerne til hen over sommeren hver at give bestyrelsen et nyt medlemsemne, som efterfølgende så ville blive inviteret på nybegynderkursus medio august.

 

Generalforsamling 2Grundspillet blev afviklet fra medio september til primo december, hvor alle hold mødtes indbyrdes. Den sidste søndag i oktober afviklede klubben den årlige makkerparturnering med deltagelse af hold fra andre klubber. Det blev en lang, men også hyggelig dag. Den årlige kamp mod Nim L’hombre Klub i starten af november var nummer 50 i rækken og blev i dette jubilæumsår vundet af Brædstrup.

For egne spillere afholdt klubben i efterårsferien og vinterferien et par nye turneringstyper, hvor spillersammensætning m.v. var anderledes, hvilket dog ikke ændrede på, at det som altid krævede held, vovemod og klogskab at vinde.

 

Mixturneringen falder fortsat i god jord hos spillerne, så modellen vil finde anvendelse fremover, dog under hensyntagen til afvikling af slutspillet der måske næste år afvikles som en dobbeltturnering. Slutspillet startede primo februar og først på den sidste spilleaften blev klubmestrene fundet. Igen blev det Jens Lindhardtsens hold. 

 

Klubben klarede sig i år mindre godt i Danmarksturneringen hvor ingen af de 3 tilmeldte hold fra Brædstrup nåede finalen. Ved Jyllandsturneringen sluttede Søren Blumensaadts hold bedst af de 4 tilmeldte Brædstruphold idet holdet opnåede en flot 2. plads ud af de i alt 14 deltagende hold.

Klubben havde den 26. januar deltaget i en ”tænke-tank” dag i Ringe hvor formålet var at klubberne kunne udveksle ideer med hensyn til fremme af l’hombrespillet. Disse vil nu blive behandlet i de enkelte klubber.

 

Birger Jensen sluttede sin beretning med en tak til Jytte Nygaard og personalet på Pejsegården, til klubbens sponsorer Jyske Bank og Bladcentralen, til de frivillige hjælpere samt til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde hen over sæsonen.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Birger Jensen og Klaus Lindhardtsen. Carsten Kildevang ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Rasmus Nielsen. Bestyrelsen består herudover af Holger Høj Madsen og Søren Blumensaadt. Som suppleanter til bestyrelsen var der nyvalg til Ejvind Olsen og Carl Erik Svendsen.  På revisorposten ønskede Søren Olesen ikke genvalg, i stedet valgtes Jørn Petersen. Som ny revisorsuppleant valgtes Regitze Hansen.

Carsten Kildevang varetager fortsat klubbens hjemmeside www.braedstrup.lhombre.dk.

 

Resultater

 

1. division:

 

Til højre: Nr. 1 og klubmester: Arne Rodsted, Sven Jørgensen,  Klaus Lindhardtsen og holdkaptajn  Jens Lindhardtsen

 

Herunder tv.: Nr. 2, også i Jyllandsturneringen: Niels Rasmussen, Torben Morel, holdkaptajn Søren Blumensaadt, Carl Erik Svendsen

 

Forneden th.: Nr. 3: Anders Skovgaard, Orla Christensen, holdkaptajn Carsten Kildevang, Palle Andersen

Mestrene

Niels,Torben,Søren,Carl Erik

Anders, Orla, Carsten, Palle

 

 

2. division:

 

Til højre: Nr. 1: Niels Dalgaard, Birger Jensen, holdkaptajn Holger Høj Madsen, H.C. Wael. Tove Wael ikke til stede.

Herunder tv.: Nr. 2: Søren Olesen, Peter Vrå, holdkaptajn Thorvald Rasmussen. Kjeld Ross Petersen ikke til stede.

Herunder th.: Nr. 3: Alfred Pauluth, holdkaptajn Rasmus Nielsen, Niels Bech Nygaard. Casper Engelbredt ikke til stede.

 

 

Niels,Birger,Holger,H

Søren,Peter,Thorvald

Alfred,Rasmus,Niels Bech

 

Mixturnering, gruppe  A:

 

Til højre Nr. 1: Holdkaptajn Bent Andersen, Niels Nielsen, Jørgen Møller, Erling Herskind.

 

Nr. 2: Holdkaptajn Peter Vrå, Sven Jørgensen, Arne Rodsted, Thorvald Rasmussen.

 

Nr. 3: Holdkaptajn Erik Henriksen, Niels Rasmussen, Torben Morel, Jørn Petersen.

Bent, Niels, Jørgen, Erling

 

Hans, Iver,anders, Palle

Mixturnering, gruppe B:

 

Til venstre Nr. 1: Holdkaptajn Hans Bjerre, Iver Simonsen, Anders Skovgaard, Palle Andersen

 

Nr. 2: Holdkaptajn Alfred Pauluth, Carsten Kildevang, Orla Christensen, Casper Engelbredt

 

Nr. 3: Holdkaptajn Niels Bech Nygaard, Jens og Klaus Lindhardtsen, Rasmus Nielsen

 

 

Makkerparturnering:

 

Nr. 1: Jens og Klaus Lindhardtsen

Nr. 2: Ove Sørensen og Christian Rasmussen

Nr. 3: Carsten Kildevang og Orla Christensen

 

Jens og KlausSå fik Jens og Klaus endnu en god flaske snaps til samlingen.

-og de er nok klar til en ny næste år, men vi får se!

 

Afslutning

 

Jokum 2013

Jokum uddeltes i år til Søren Blumensaadt.

 

Birger Jensen oplyste at klubben næste år havde 60 års jubilæum og at dette ville blive fejret på Pejsegården den 22. februar 2014.

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

Og så gik alle nedenunder for at mule holdkammeraterne i en go’ gang jysk l’hombre …