Torsdag den 27. marts 2014 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på hotel Pejsegården.

 

 

Ca. 40 spillere deltog i årets generalforsamling, hvor der forinden dennes afholdelse traditionen tro blev budt på dejligt sildebord og wienerschnitzel.

 

 

        

 

Uddrag af formandens beretning.

Formanden Holger Høj Madsen oplyste at sæsonen var gennemført med 11 hold, som sidste år. Der er afholdt 2 nybegynderkurser, desværre gav dette ingen nye spillere. Bestyrelsen vil arbejde på en række tiltag for at tiltrække nye spillere. Næste nybegynderkursus afholdes i august.

 

Grundspillet blev afholdt hen over efteråret. Stormen Bodil medførte aflysning til klubbens juleturnering, der så blev afholdt i uge 7. Bykampen mod Nim blev i første omgang vundet af Nim, dog kunne Brædstrup 10 min. senere udråbes som vinder, da der blev opdaget en optællingsfejl. Oktober blev afholdt makkerparturnering med gæster udefra. Mixturneringen blev afholdt januar og februar. I slutspillet var spænding til det sidste, i år fik klubben et nyt mesterhold ved Ejvind Olsens hold. Ved DM nåede Jens Lindhardtsen hold en flot 3. plads og Palle Andersens hold blev jyske mestre!

60 års jubilæum. Dette blev fejret med fest på Pejsegården med spisning, en tryllekunstner samt musik og dans.

Til slut takkede formanden Pejsegården for godt udført arbejde, endvidere tak til sponsoren Jyske Bank, til den øvrige bestyrelse for samarbejdet og til de der gav en hjælpende hånd i klubben.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Holger Høj Madsen og Søren Blumensaadt. Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til Ejvind Olsen og Carl Erik Svendsen.   Som ny revisorsuppleant valgtes H. C. Wael.

Carsten Kildevang varetager fortsat klubbens hjemmeside www.braedstrup.lhombre.dk.

 

 

 

Resultater

1. division:

 

Til højre: Nr. 1 og klubmester: Hans Bjerre, Iver Simonsen, holdkaptajn Ejvind Olsen, Holger Høj Madsen

 

Herunder tv.: Nr. 2: Holdkaptajn Carsten Kildevang, Anders Skovgaard, Orla Christensen, Palle Andersen

 

Forneden th.: Nr. 3: Holdkaptajn Jens Lindhardtsen, Arne Rodsted, Sven Jørgensen, ikke til stede: Klaus Lindhardtsen

 

 

2. division:

 

Til højre: Nr. 1: Helle Raaberg, holdkaptajn Otto Kristensen, Thomas Nielsen, Regitze Hansen.

 

Herunder tv.: Nr. 2: Jørn Petersen, Kjeld Bouet,  holdkaptajn Preben andersen, Erik Henriksen

 

Herunder  th.: Nr. 3: Poul Erik Bonde, Peter Vrå, holdkaptajn Thorvald Rasmussen, Kjeld Ross Petersen ikke til stede.

 

 

 

Mixturnering, gruppe A:

 

Nr. 1: Holdkaptajn Poul Erik Bonde, Klaus Lindhardtsen, Kjeld Ross Petersen, Jens Lindhardtsen

 

Nr. 2: Holdkaptajn Thorvald Rasmussen, Niels Bech Nygaard, Peter Vrå, Rasmus Nielsen

 

Nr. 3: Holdkaptajn Niels Rasmussen, Christian Rasmussen, Torben Morel, Ove Sørensen

Mixturnering, gruppe B:

 

Nr. 1: Holdkaptajn Tove Wael, Palle Andersen, Niels Dalgaard, Anders Skovgaard

 

Nr. 2: Holdkaptajn Otto Kristensen, Carl Erik Svendsen, Helle Raaberg, Søren Blumensaadt

 

Nr. 3: Holdkaptajn Preben Andersen, Alfred Pauluth, Kjeld Bouet, Casper Engelbredt

 

 

Makkerparturnering:

 

Nr. 1: Ejvind Olsen og Holger H. Madsen

Nr. 2: Carsten Kildevang og Orla Christensen

Nr. 3: Iver Simonsen og Hans Bjerre

   

 

 

Afslutning

Jokum uddeltes i år til Regitze Hansen.

 

Og der var naturligvis blomster til Jytte Nygaard for god betjening.

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

Og så kunne man komme i gang med en god kop kaffe og noget listigt kortenspil.