Torsdag den 26. marts 2015 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på hotel Pejsegården.

 

 

46 spillere havde fundet vej til årets generalforsamling.

 

Efter formandens velkomst kunne man starte med det obligatoriske sildebord og en dejlig wienerschnitzel.

       

           

                   

 

Generalforsamling

 

Uddrag af formandens beretning.

Formanden Holger Høj Madsen oplyste at turneringen var gennemført med 12 hold. 2 nybegynderhold startede, 1 hold stoppede.

 

Hjemmesiden. Carsten Kildevang er stadig vor webmaster, stor tak for at holde siden opdateret og indsende resultater til avisen.

 

Nybegyndere. Klubben havde en stand på Musik i Gaden i august, hvor der skabtes mange kontakter og 11 nye spillere kom til nybegynderkursus i august. Også deltagelsen i julemessen på Pejsegården gav mange kontakter. Klubben vil som noget nyt tilbyde sommertræning for nybegynderne den 23. april, 21. maj og 18. juni på Pejsegården, nærmere tilgår.

 

Efteråret. Grundspillet blev i år spillet i 2 puljer, hvor de 3 bedst placerede i hver pulje spillede i 1. division. I uge 42 havde vi vores Kartoffelturnering, til jul enkeltmandsturnering og vor sædvanlige hyggelige julefrokost, alt med stort fremmøde.

Vor indbudte makkerparturnering i slutningen af oktober var også en god dag. Vi var dog ikke så gæstfrie, idet alle Brædstrup hold fok præmie.

 

Foråret. I januar afviklede vi mixturneringen, en populær turnering. I uge 7 stillede vi med 12 hold i vor sædvanlige bykamp mod Nim. Vi behold pokalen efter endnu en snæver sejr. I slutspillet var der spænding til det sidste i begge divisioner. Igen i år fik vi et nyt mesterhold med Carsten Kildevangs hold. I 2. division vandt Otto Kristensens hold.

 

Eksterne turneringer. Vi deltog med 2 hold til DM. Jens Lindhardtsens hold vandt DM. I JM deltog vi med 4½ hold, igen vandt Palle Andersens hold. JM blev afviklet på forskellige spillesteder, et stort plus for turneringen.

Til lykke til alle vinderhold.

 

Afslutning. Stor tak til Jytte og personalet på Pejsegården for godt udført arbejde hen over sæsonen. Også tak til vor sponsor Jyske Bank og til medlemmer der gav en hånd med i klubben. Til slut tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i sæsonen.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Rasmus Nielsen, Birger Jensen og Klaus Lindhardtsen. Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til Ejvind Olsen og Carl Erik Svendsen.   

 

 

Resultater

1. division:

 

Til højre: Nr. 1 og klubmester: Holdkaptajn Carsten Kildevang, Orla Christensen, Palle Andersen, Anders Skovgaard

 

Herunder tv.: Nr. 2: Holdkaptajn Ejvind Olsen, Holger Høj Madsen, Hans Bjerre, Iver Simonsen

 

Forneden th.: Nr. 3: Holdkaptajn Jens Lindhardtsen, Arne Rodsted, Klaus Lindhardtsen, Sven Jørgensen

 

 

 

 

 

2. division:

 

Til højre: Nr. 1: Holdkaptajn Otto Kristensen, Regitze Hansen, Villy Madsen, Thomas Nielsen

 

Herunder tv.: Nr. 2: Holdkaptajn Thorvald Rasmussen, Poul Erik Bonde, Peter Vrå. Ikke til stede: Kjeld Ross Petersen

 

Herunder th.: Nr. 3: Vagn Larsen, Kirsten Benfeldt, holdkaptajn Birger Jensen, Jonna Madsen

 

 

Mixturnering, pulje A:

Nr. 1: Jens Lindhardtsen, Klaus Lindhardtsen, Regitze Hansen, holdkaptajn Thomas Nielsen

 

Nr. 2: Anders Skovgaard, Palle Andersen, holdkaptajn Preben Andersen, Kjeld Bouet. Ham bagved er Holger…

Nr. 3: Erik Henriksen, Jørgen Møller, holdkaptajn Jørn Petersen, Erling Herskind. Ham bagved er ham i ved…

Mixturnering, pulje B:

Nr. 1: Casper Engelbredt, Alfred Pauluth, holdkaptajn Poul Erik Bonde, ikke til stede: Kjeld Ross Petersen.

 

Nr. 2: Villy Madsen, holdkaptajn Otto Kristensen, Carsten Kildevang, Orla Christensen. Ham bagved er Holger.…

 

Nr. 3: Ejvind Olsen, Peter Vrå, holdkaptajn Thorvald Rasmussen, Holger Høj Madsen

 

 

Makkerparturnering:

  Nr. 1: Hans og Iver

Nr. 2: Jørgen og Erling

Nr. 3: Niels og Torben

 

Afslutning

Jokum uddeltes i år til Birger Jensen

 

Formanden takkede Jytte for pasning og pleje og god betjening .

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

Og så var der kaffe nedenunder. Og når man nu var samlet kunne man jo lige så godt få et lille spil kort…