Torsdag den 30. marts 2017 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på Hotel Pejsegården.

 

Generalforsamlingen startede med en hyldest til klubbens nykårede                                   Jyske Mestre.

 

Brædstrup L’hombre Klub besatte både 1. og 2. pladsen i Jyllandsturneringen og har generelt opnået fine placeringer i denne turnering.

 

Pejsegården var derfor sædvanen tro  vært ved et dejligt glas champagne og flotte trøjer til mestrene, der nu et stykke tid kan skifte natskjorten ud med noget mere moderne!

Jyske Mestre 2017

Torben Morel, Carl Erik Svendsen, Niels Rasmussen og holdkaptajn Søren Blumensaadt

 

 

Klubbens formand Holger Høj Madsen bød efterfølgende velkommen

og deltagerne kunne herefter nyde den faste menu bestående af et lækkert sildebord og en dejlig wienerschnitzel.

Generalforsamling

 

 

Uddrag af formandens beretning.

Formanden Holger Høj Madsen oplyste at turneringen var gennemført med 11 hold, 1 hold startede med 3 mand, men Rennys indsats blev det til 4 mand på holdet.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Holger Høj Madsen som formand, Rasmus Nielsen som næstformand, Søren Blumensaadt som kasserer, sekretær Birger Jensen, turneringsansvarlig Klaus Lindhardtsen.

 

Hjemmesiden. Carsten Kildevang er stadig vor webmaster, stor tak for at holde siden opdateret og indsende resultater til Brædstrup Avis. Hjemmesiden breder sig også til Facebook, måske skal der orienteres mere herom.

 

Nybegyndere. Klubben havde en stand på Musik i Gaden i august, desværre ingen nye spillere. Klubben ønsker placering på Bredgade. Der købes eventuelt en pavillon til formålet. Heller ikke andre tiltag gav nye medlemmer. Formanden opfordrede igen medlemmerne til at gøre opmærksom på vore nybegynderkurser.

 

Efteråret. Grundspillet forløb normalt. Vi havde kartoffelturnering i uge 42 og vor sædvanlige hyggelige julefrokost, hvor der blev delt præmier ud og trukket lod til mixturneringen.

Vor indbudte makkerparturnering i slutningen af oktober blev gennemført med 20 makkerpar.

Den årige bykamp mod Nim L’hombreklub blev i år spillet i Nim. Vi beholdt pokalen.

 

Foråret. I januar afviklede vi mixturneringen, som sædvanlig en populær turnering. Slutspillet startede i februar, igen i år var der spænding til det sidste i begge divisioner. Ejvinds hold vandt 1. division, Ottos hold 2. division. Ejvind og Holger vandt makkerparturneringen.

Positivt at der i mixturneringen var nogle af vore nyere medlemmer der var med til at vinde, i pulje A Allan Sternbergs hold. Flot.

 

Eksterne turneringer. Vi deltog med 2 hold til DM. Her viste fynboerne sig så stærke at ingen jyske hold kom til finalen.

I JM deltog vi med 4 hold, Sørens hold blev nr. 1, Palles hold nr. 2.

 

Afslutning. Bestyrelsen ser med glæde at der efter en spilleaften med 48 spil kort stadig er 9-10 borde der efter kaffen spiller privat Det tolkes som at man kan lide atmosfæren i klubben.

Dejligt at der er stor opbakning til interne turneringer. Stor tak til Jytte og personalet på Pejsegården for godt udført arbejde hen over sæsonen. Også tak til vor sponsor Jyske Bank og til de der giver en hånd hen over sæsonen. Til slut tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i sæsonen.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Klaus Lindhardtsen, Rasmus Nielsen og Birger Jensen. Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til Ejvind Olsen og Carl Erik Svendsen. Genvalg til Niels Rasmussen som revisor og Palle Andersen som revisorsuppleant.

 

 

Resultater

1. division:

 

Til højre: Nr. 1 og klubmester: Holdkaptajn Ejvind Olsen, Holger Høj Madsen, Hans Bjerre, Iver Simonsen

 

Forneden tv.: Nr. 2: Holdkaptajn Søren Blumensaadt, Niels Rasmussen, Torben Morel, Carl Erik Svendsen

 

Forneden tv.: Nr. 3: Holdkaptajn Carsten Kildevang, Palle Andersen, Anders Skovgaard, Orla Christensen

 

 

 

 

 

 

 

2. division:

 

Til højre: Nr. 1: Holdkaptajn Otto Kristensen, Regitze Hansen, Villy Madsen, Birger Jensen

 

Herunder tv: Nr. 2: Holdkaptajn Preben Andersen, Jørn Pedersen, Erik Henriksen. Ikke til stede Kjeld Bouet

 

Herunder th.: Nr. 3: Holdkaptajn Rasmus Nielsen, Helle Raaberg, Casper Engelbredt, Alfred Pauluth

 

 

 

Mixturnering, pulje A:

 

Nr. 1: Holdkaptajn Allan Sternberg, Helle Sofie Bak, Ove Jørgensen, ikke til stede Anna Lindhardtsen

 

Nr. 2: Iver Simonsen, Hans Bjerre, Kjeld Ross Petersen,  holdkaptajn Poul Erik Bonde

 

Nr. 3: Holdkaptajn Jørn Pedersen, Erik Henriksen, Carsten Kildevang, Orla Christensen

 

Mixturnering, pulje B:

Nr. 1: Søren Blumensaadt, holdkaptajn Carl Erik Svendsen, Otto Kristensen, Villy Madsen

 

Nr. 2: Sven Jørgensen, Arne Rodsted, Bent Ove Hansen, holdkaptajn Niels Nielsen

 

Nr. 3: Ejvind Olsen, Alfred Pauluth, Holger Høj Madsen, holdkaptajn Casper Engelbredt

 

Makkerparturnering:

  Nr. 1: Holger og Ejvind

Nr. 2: Jens og Klaus

Nr. 3: Palle og Anders

 

Afslutning

 

Årets Jokum for godt kammeratskab m.m. gik i år til

Villy Madsen

 

 

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

 

Og så gik vi nedenunder

og prøvede at lære

 

 verdens bedste kortspil