Torsdag den 5. april 2018 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på Hotel Pejsegården.

 

Jyske mestre. Igen i år besatte Brædstrup L’hombre Klub de 2 første pladser i kampen om det jyske mesterskab i l’hombre. Inden generalforsamlingen startede man derfor med en hyldest til vinderne og Pejsegården var i den anledning vært ved et dejligt glas champagne.    

Jytte Nygaard fra Pejsegården havde der udover igen fået lavet nogle flotte mesterskabstrøjer som vinderne uden de store protester hurtigt iførte sig. Så var man klar til at skåle.

Jyske Mestre 2018

Klaus Lindhardtsen, Carl Erik Svendsen, Holger Høj Madsen, holdkaptajn Søren Blumensaadt. I midten Jytte Nygaard fra Pejsegården, der havde sponseret de fine trøjer.

 

 

Klubbens formand Holger Høj Madsen bød efterfølgende velkommen og deltagerne kunne herefter nyde den faste menu bestående af et lækkert sildebord og en dejlig wienerschnitzel.

 

 

 

Generalforsamling

 

Uddrag af formandens beretning

 

Sæsonen startede med 11 hold.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig således efter sidste generalforsamling.

Formand                                 Holger Høj Madsen

Næstformand                                                    Rasmus Nielsen

Kasserer                                  Søren P. Blumensaadt

Sekretær                                 Birger Jensen

Turnerings ansvarlig           Klaus Lindhardtsen

 

Hjemmesiden:

Tak til Carsten Kildevang for arbejdet med hjemmesiden og resultater til avisen.

 

Nybegyndere:

Som optakt til sæsonen, havde vi en stand ved Musik I Gaden i August måned. Desværre ingen nye spillere. Vi deltog også i markedsdagen på Bredgade, godt at være tilbage på hovedgaden. Der var en del interesserede henne og tale med os. Vi har købt vores egen pavillon, stole m.m.

I Januar kom der 4 nybegyndere, de 3 blev ved og har deltaget som hold nr. 12 i slutspillet. Formanden bad medlemmerne om at huske at være opmærksomme på eventuelle nye spillere.

 

Efteråret:

Grundspillet forløb som normalt.

I efteråret havde vi kartoffel turneringen i uge 42, enkeltmandsturnering op til jul og vores sædvanlige hyggelige julefrokost. Her blev der uddelt præmier og foretaget lodtrækning til Mix turneringen.

Vores indbudte makkerpar turnering i slutningen af oktober blev i år aflyst.

Vores årlige bykamp mod Nim L’hombreklub blev i år spillet her på Pejsegården. Nim vandt pokalen.

 

Foråret:

I januar afviklede vi mix-turneringen. Som sædvanligt en populær turnering.

I pulje A vandt Caspers hold, og i pulje B vandt Arne’s hold.

Slutspillet startede i februar, og igen i år var der spænding til det sidste i begge divisioner.

Carsten’s hold blev klubmestre og Søren’s hold vandt 2. division. Arne og Svend vandt makkerparturneringen.

Klubmestre: Carsten Kildevang, Orla Christensen, Anders Skovgaard og Palle Andersen.

2. div: Søren Blumensaadt, Carl Erik Svendsen, Niels Rasmussen og Torben Morel

Makkerparturneringen: Arne Rodsted og Sven Jørgensen

 

Eksterne turneringer:

Vi har i år deltaget med 2 hold i DM. Både Jens’s og Carsten’s hold nåede til semifinalen.

I JM deltog vi med 4 hold. Søren’s hold blev nr. 1 og Palle’s hold nr. 2. Lige som året før.

Jyske mestre: Klaus Lindhardtsen, Carl Erik Svendsen, Holger Høj Madsen og Søren Blumensaadt. Billede vedhæftet.

Jytte er så venlig at markere Søren’s holds  sejr med et glas, og T-shirts . Tak for det.

 

Afslutning:

Vi i bestyrelsen ser med glæde at der på en turneringsaften efter 48 spil kort og efterfølgende kaffe, stadigvæk er 9 til 10 borde hvor der spilles privat. Det tolker vi som at man kan lide atmosfæren i klubben.

Det er dejligt at der som i aften altid er stor opbakning når vi har interne turneringer, julefrokost, generalforsamling. Vi er som oftest 36-40 spillere der møder op. Det er flot.

Vi vil fra bestyrelsens side rette en stor tak til Jytte og personalet her på Pejsegården for godt udført arbejde hen over sæsonen. Også en stor tak til bestyrelsen og medlemmer der giver en hånd med i klubben.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Holger Høj Madsen og Søren Blumensaadt. Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til Carl Erik Svendsen, herudover blev valgt Palle Andersren som afløser for Ejvind Olsen, der ikke ønskede genvalg. Genvalg til Jørn Petersen som revisor og som afløser for Palle Andersen xxx xxxx  som revisorsuppleant.

 

Resultater

1. division:

 

Til højre: Nr. 1 og klubmester: Holdkaptajn Carsten Kildevang, Orla Christensen, Anders Skovgaard, Palle Andersen

 

Forneden tv.: Nr. 2: Sven Jørgensen, Klaus Lindhardtsen, holdkaptajn Jens Lindhardtsen,  Arne Rodsted

 

Forneden tv.: Nr. 3: Iver Simonsen, holdkaptajn Ejvind Olsen, Hans Bjerre, Holger Høj Madsen

 

 

 

 

 

 

 

2. division:

 

Herunder: Nr. 1: Niels Rasmussen, Torben Morel, holdkaptajn Søren Blumensaadt, Carl Erik Svendsen

Nr. 2: Holdkaptajn Thorvald Rasmussen, Peter Vrå, Poul Erik Bonde, Kjeld Ross Petersen (ikke billede)

Herunder Nr. 3: Erik Henriksen, Jørn Petersen, holdkaptajn Preben Andersen, Kjeld Bouet

 

 

Mixturnering, pulje A:

Nr. 1: Alfred Pauluth, Niels Rasmussen, Torben Morel og holdkaptajn Casper Engelbredt

 

Nr. 2: Erik Henriksen, Jørn Pedersen, holdkaptajn Anders Skovgaard,  Palle Andersen

 

Nr. 3: Preben Andersen, Erling Herskind, holdkaptajn Anna Lindhardtsen, Kjeld Bouet

 

Mixturnering, pulje B:

Nr. 1: Helle Raaberg, Rasmus Nielsen, Sven Jørgensen,  holdkaptajn Arne Rodsted

 

Nr. 2: Jørgen Emil Jensen, Klaus Lindhardtsen, Kirsten Benfeldt, holdkaptajn Jens Lindhardtsen

 

Nr. 3: Holdkaptajn Iver Simonsen, Hans Bjerre (Poul Erik Bonde og Kjeld Ross Petersen ikke til stede)

 

Makkerparturnering:

  Nr. 1: Sven og Arne

Nr. 2: Jens og Klaus

Nr. 3: Anna og Erling

 

 

 

Afslutning

 

 

Årets Jokum for godt kammeratskab m.m. gik i år til

Christian Rasmussen

 

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

 

Og så gik vi nedenunder

og prøvede at tjene lidt skillinger til sommerferien i selskab med

 

 verdens bedste kortspil !