Torsdag den 4. april 2019 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på Hotel Pejsegården.

 

Afslutningen på sæsonen startede med en hyldest og et til lykke til de jyske mestre 2019 fra Brædstrup L’hombre Klub der for andet år i træk med det samme hold vandt titlen.

Jytte Nygaard fra Pejsegården var i denne anledning vært ved et glas champagne.

Jyske mestre: Holger Høj Madsen, Søren Blumensaadt, Klaus Lindhardtsen, Carl Erik Svendsen.

 

Formanden Holger Høj Madsen bød velkommen til aftenens program, der herefter startede med spisning.

2019 jyske mestre

2019 samling

 

2019 hyldest

Jubilæumsmiddag

Klubben har i år 65 års jubilæum og i den anledning havde bestyrelsen besluttet at klubben betalte for middagen, der bød på et varieret sildebord og en wienerschnitzel eller fiskeret.

I alt 43 af klubbens 45 medlemmer var mødt op, så igen stor tilslutning til vor årlige generalforsamling.

 

2019 spisning

 

Generalforsamling

 

Uddrag af formanden beretning

Sæsonen startede med 11 hold, tak til reserverne der var flinke til at møde op. Også tak til afløserne fra Stilling L’hombre Klub.

Bestyrelsen konstituerede sig efter forrige generalforsamling med formand Holger Høj Madsen, næstformand Rasmus Nielsen, kasserer Søren Blumensaadt, sekretær Birger Jensen og turneringsleder Klaus Lindhardtsen.

Carsten Kildevang er stadig vor webmaster, stor tak til ham.

Vi deltog i Musik i Gaden i august måned.

Grundspillet forløb som normalt, måske med lidt mere koncentration på grund af den nye turneringsform. I efteråret kartoffelturnering, op til jul vor sædvanlige hyggelige juleturnering, i januar mixturnering. Vor årlige bykamp mod Nim endte med at Nim beholdt pokalen.

Den 21. februar havde vi 65 års jubilæum, det fejrede vi b.la. med at invitere vore jyske venner til en turnering den 21. marts med stort fremmøde. En rigtig god aften med stort fremmøde.

Vi har deltaget med 3 hold i DM, Jens Lindhardtsens hold nåede en flot 3. plads, Erling og Carstens hold nåede semifinalen. I jysk turnering blev Søren Blumensaadt’s hold igen jyske mestre.

Bestyrelsen ser med glæde at der stadig på turneringsaftenerne  er 9-10 hold der efterfølgende spiller privat.

Tilmelding til næste sæson den 5. september 2019.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Klaus Lindhartsen, Rasmus Nielsen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Palle Andersen.  Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til Carl Erik Svendsen, herudover blev valgt Helle Sofie Bak som afløser for Palle Andersren.  Genvalg til Niels Rasmussen som revisor og som revisorsuppleant var der genvalg til Jørgen Emil Jensen.

 

Resultater

1. division:

 

Nr. 1 og klubmester:

 

Sven Jørgensen, Arne Rodsted, Klaus Lindhardtsen og holdkaptajn Jens Lindhardtsen

 

 

 

2019 Klubmestre

 

 

Nr. 2:

 

Holdkaptajn Ejvind Olsen, Hans Bjerre, Iver Simonsen, Holger Høj Madsen

 

  2019 nr

2. division:

 

Nr. 1:

 

 Palle Andersen, Anders Skovgaard, holdkaptajn Carsten Kildevang, Orla Christensen

2019 generalforsamling (27)

 

 

Mixturnering, pulje A:

2019 Mix pulje A

Nr. 1: Hans Bjerre, Iver Simonsen, Peter Vrå, Poul Erik Bonde.

Mixturnering, pulje B:

 

Fotografen er på vej…

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1: Helle Raaberg, Rasmus Nielsen, Renny Christensen og Carsten Kildevang

 

Makkerparturnering:

 

 

Nr. 1: Jens og Klaus

 

 

Nr. 2: Arne og Sven

 

 

Nr. 3: Anna og Erling

2019 nr

 

 

 

Afslutning

2019 generalforsamling (17)

 

 

Årets Jokum for godt kammeratskab m.m. gik i år til Palle Andersen

 

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

Og så var der kaffe med en betalt cognac/likør.

Og selvfølgelig et godt spil privat l’hombre, hvor pointene var skiftet ud med klingende mønt og en hel del ulovlige meldinger.

 

 

 

2019 generalforsamling (15)

 

2019 generalforsamling (16)

 

2019 generalforsamling (18)