Torsdag den 3. september 2020 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på Hotel Pejsegården.

 

Generalforsamlingen i år var påvirket af corona-situationen.
Dels var afholdelsen udskudt i ca. 5 måneder, herud over havde bestyrelsen med baggrund i myndighedernes anbefalinger udarbejdet en række anvisninger med hensyn til hygiejneforhold, afstandskrav, afspritning m.v.

Formanden Holger Høj Madsen bød velkommen til aftenens program, der ud over de sædvanlige punkter tillige havde tilmelding til den nye sæson.

 

 

Generalforsamling

Uddrag af formanden beretning

Først hyldest til klubbens jyske mestre Palle Andersen, Anders Skovgaard, Arne Rodsted og Sven Jørgensen.
Vi har været 11 hold som sidste år. Bestyrelsen konstituerede sig uændret. Tak til Carsten Kildevang for at holde hjemmesiden opdateret.
Vi fik sidste år 2 nye piger som medlemmer, de var med på hold ved mixturneringen.
Turneringen blev i år afviklet over 22 kampe uden opdeling i 2 divisioner. Pga. Covid-19 blev turneringen afbrudt inden 2 sidste spillerunder, der ikke spilles senere. Kartoffelturnering i uge 42, enkeltmandsturnering op til jul og sædvanlige hyggelig julefrokost. Bykamp mod Nim endte med sejr til Brædstrup. Snemandsl’hombre uge 7.
Vi havde 3 hold til DM, Carstens hold klarede sig bedst og nåede semifinalen. I JM deltog 4 hold, Palles hold vandt.

Mht. til den nye sæson er de 2 nye piger fortsat med, og der er yderligere kommet 4 nye.
Formanden læste skriv fra DLU med råd om håndtering af Covid-19 på spilleaftener.
Til slut stor tak til Jytte fra Pejsegården, den øvrige bestyrelse og Jens som dirigent.
Forsamlingen udbredte herefter et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre Klub.

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Holger Høj Madsen og Søren Blumensaadt.  Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til Helle Sofie Bak. Suppleant Carl Erik Svendsen spiller ikke længere i klubben, som ny suppleant blev valgt Bent Ove Hansen. Som revisor var der genvalg til Jørn Petersen, nyvalgt i stedet for Niels Rasmussen, der ikke spiller denne sæson, blev valgt Arne Paulsen. Som revisorsuppleant blev valgt Preben Andersen der afløser Jørgen Emil Jensen, der ikke spiller denne sæson.

 

Afslutning

 

Årets Jokum for godt kammeratskab m.m. gik i år til Kristian Hyllested.

Der var vanen tro blomster til Jytte for god behandling og forplejning på Pejsegården.

 

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt

leve for Brædstrup L’hombre Klub.


Og så var der kaffe
neden under hvor der samtidig var mulighed for at tjene nogle skattefrie kroner hvis man ellers kunne sin l’hombre.

Resultater, mesterskabsturnering

 

Nr. 1 og klubmester:

Arne Rodsted, Klaus Lindhardtsen, holdkaptajn Jens Lindhardtsen, Sven Jørgensen

 

 

 


Nr. 2: Torben Morel, Niels Rasmussen, holdkaptajn Søren Blumensaadt, Renny Christensen

Nr. 3: Palle Andersen, holdkaptajn Carsten Kildevang, Orla Christensen, Anders Skovgaard

Der blev ikke taget andre billeder grundet forsigtighed i forbindelse med Covid-19, men øvrige resultater kan ses nedenfor.