Torsdag den 2. september 2021 afholdt Brædstrup L’hombre Klub ordinær generalforsamling på Hotel Pejsegården.

 

Generalforsamlingen var også i år udskudt på grund af corona epidemien, der endvidere havde medført at sæsonen måtte afbrydes allerede under de indledende spil. Generalforsamlingens dagsorden indeholdt derfor ikke punkter med præmieuddeling og valg af modtager af Jokum.

 

Formanden Holger Høj Madsen bød velkommen til aftenens program, der sædvanen tro startede med spisning.

 

Generalforsamling

 

Uddrag af formanden beretning

Dejligt at se jer alle igen.
Tak til Carsten Kildevang for arbejdet med hjemmesiden.

 

Vi startede sæsonen med generalforsamling og tilmelding den 3. sept. sidste år.

 

 Det var med stor spænding hvordan det ville se ud med deltagere og hold til turneringen. Vi var jo stadigvæk i Coronaens skygge. Men med hensyntagen til restriktioner, mundbind og afspritning
lykkedes det at blive 11 hold igen.

 

     Der var nogle få der ønskede et sabbat år. Så det var positivt at der kom 4 nye spillere til vores
    nybegynder kurser i August måned. Det var dejligt at se Karen Marie, Arne, Else og Frants i
     klubben.

     Allerede efter 6. runde i turneringen, torsdag den 22. Oktober måtte vi grundet nye restriktioner lukke
      ned for sæsonen. Som vi skrev i en presse meddelelse var sæsonen slut, ja næsten før den rigtig kom i
      gang. Så for første gang i klubbens historie, bliver der ingen klubmester, ingen makkerpar mester, ingen

     mestre i mix turneringen og heller ikke stemt om årets Jokum.

 

    Det glædelige er at 3 ud af vore 4 nybegyndere fortsætter og at dem der holdt et sabbat år er
    tilbage igen.

 

    I vil kunne se turneringsplanen på opslagstavlen næste torsdag og sikkert før på hjemmesiden.

     Vi vil fra bestyrelsens side rette en stor tak til Jytte og personalet her på Pejsegården for altid at være
     parate når L’hombre klubben er her på Pejsegården.
    Endelig vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i den forløbne sæson.
    Også en tak til Jens for god afvikling af generalforsamlingen.

    Et trefoldigt leve for Brædstrup L’hombre klub

 

 

Valg til bestyrelse m.v.

Efter godkendelse af formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev der afholdt valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Palle Andersen, Klaus Lindhardtsen og Birger Jensen.  Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til Bent Ove Hansen og nyvalg til Kirsten Benfeldt. Som revisor var der genvalg til Arne Paulsen. Som revisorsuppleant blev valgt Jørgen Emil Jensen.

 

Afslutning

 

Jytte fra Pejsegården skulle naturligvis have sin buket blomster for den gode behandling vi altid får på Pejsegården.

 

 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt

leve for Brædstrup L’hombre Klub.


Aftenen sluttede naturligvis med et godt spil l’hombre så de der var i pengenød kunne få rettet lidt op på betalingsbalancen !