Generalforsamling                                                                      Dagsorden       

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved sæsonens afslutning.

Dagsorden iht. vedtægterne:

1.

Valg af dirigent.

 

2.

Formandens beretning

 

3.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

 

4.

Behandling af indkomne forslag* 

 

5.

Valg af to hhv. tre bestyrelsesmedlemmer

 

5A

Valg af to bestyrelsessuppleanter

 

6.

Valg af revisor

 

6A.

Valg af revisorsuppleant

 

7.

Eventuelt.

 

 

 

 

*

Bem.: Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

 

 

 

Dagsorden den 2. september 2021 kl. 18.30:

 

Der startes med spisning kl. 1830

Ca. kl. 2000 afvikles generalforsamlingen

med følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning for sæson 2020/2021

3.     Regnskab for sæson 2020/2021

4.     Behandling af indkomne forslag

(Skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

Palle Andersen – Villig til genvalg                                                               
Klaus Lindhardtsen – Villig til genvalg

Birger Jensen – Villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Helle Sofie Bak – Modtager ikke genvalg

Bent Ove Hansen – Villig til genvalg

 

6.     Valg af en revisor

Arne Paulsen – Villig til genvalg

7.     Valg af en revisorsuppleant

Jørgen Emil Jensen

8.     Eventuelt