Medlemslistens side 1 fra 1954 for Brædstrup L’hombre Klub    

  Bemærk kontingent kr. 5,-/år  

 Den gamle bog med medlemmer er naturligvis sirligt udført med fyldepen og  blev løbende ajourført.

 Den fremvises gerne for interesserede.