Klubbens historie                                  

 

  Med stor tak til Arne Rodsted for et grundigt forarbejde.                                            

  Opdateres og udbygges løbende, senest i oktober 2021 v. Carsten Kildevang

 

 

 

Brædstrup L`hombre Klub blev startet d. 16. februar 1954 på initiativ af pakhusmester N.C. Andersen. De første 12 år blev der spillet om onsdagen, derefter blev spilledagen flyttet til torsdag, hvilket der er holdt fast ved siden.

Fra 1954 og frem til 1968 blev der spillet l`hombre på Centralhotellet, der hvor Jyske Bank ligger i dag. Da Centralhotellet blev nedlagt i 1968, flyttede l`hombreklubben til Brædstrup Kro, hvor der blev spillet frem til 1989. Fra 1989 og til nu bliver der spillet kort på Pejsegården, hvor klubben har sine turneringsaftener og hvor der er de rette faciliteter til afholdelse af større turneringer med andre klubber.

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image002

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image005

Centralhotellet i Brædstrup

Spillested 1954-1968, nedrevet 1969

 

Brædstrup Kro
Spillested 1968-1988, nedrevet 2019

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Pejseg

 

 

 

      

Pejsegården, Brædstrup

Spillested fra 1989

 

Kunst ved ”l’hombrekassen” og den hånddrevne blyantspidser, billede taget 1991

              

Den første bestyrelse                           

Formand Assurandør Chr. Rungholm, Brædstrup.        

Næstformand Bagermester Aksel Gade, Brædstrup     

Kasserer Isenkræmmer Knud Flytkjær, Brædstrup.     

Bestyrelsesmedlem Bankdirektør B. Kromann, Brædstrup

Bestyrelsesmedlem Proprietær Svend Andersen, Åstruplund         

Turneringsleder Pakhusmester N.C. Andersen, Brædstrup.

 

  Klubbens formænd gennem tiderne

Chr. Rungholm, Brædstrup

1954-1963

Holger H. Madsen, Slagballe

2000-2002

Harald Nielsen, Brædstrup

1964-1982

Arne Rodsted, Voerladeg.

 2003-2007

Erik Nielsen, Gammelstrup

1983-1986

Birger Jensen, Brædstrup

2008-2013

Jens Lindhardtsen, Silkeborg

1987-1992

Holger H. Madsen, Slagballe

 2013-2021

Ejner Søndergård, Brædstrup

1993-1996

Palle Andersen, Gammel Ry

2021

Jørgen Møller, Brædstrup

1997

 

Tove Wael, Brædstrup

1998-1999

 

 

 

Klubbens kasserere

Æresmedlemmer

Knud Flytkær, Brædstrup

1954-1956

Christian Rungholm

1964

Alfred Rasmussen, Brædstrup

1957-1995

Alfred Rasmussen

1979

Søren Blumensaadt, Bræds.

1996-

Hans Bjerre

2011

 

 

Arne Rodsted

2016

 

 

Jens Lindhardtsen

2021

 

Byturneringer

 

Gennem alle årene har l`hombreklubben haft venskabsturneringer med andre klubber, blandt andet Nim, Horsens og Nordre i Århus.

Især Nim L’hombre klub har vi haft turneringer mod. I 1963 skænkede N.C. Andersen en pokal som skifter mellem Nim og Brædstrup, dog er Brædstrup løbet med sejren de fleste gange, bl.a. ved jubilæet i november 2012, hvor dysten altså havde stået på 50 gange!

Det var under en af disse venskabsturneringer at Alfred Rasmussen i selskabsspillet efter turneringen fik de sjældne 9 matadorer i et købespil i Hjerter, se mere nedenfor. Den obligatoriske daler faldt omgående fra de øvrige spillere i lokalet.

 

Klubbens egen turnering og klubmestre

De første mange år blev klubmesterholdet fundet ved at alle hold mødte hinanden, hvorefter det bedste hold var vinderen.

På et tidspunkt blev denne spilleform ændret, således at der nu bliver spillet en indledende runde, kaldet grundspillet. Efter afslutningen af dette deles holdene op i en 1. division og en 2 division til afviklingen af slutspillet. Klubmestrene er så det bedst placerede hold i 1. division.

 

Klubmestre gennem årene kan ses andet sted på hjemmesiden under punktet Tidligere resultater

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image007

 

Klubmestre i hele perioden 2002–2013
og flere gange siden!

 

 

                     

Sven Jørgensen, Arne Rodsted, Klaus Lindhardtsen og holdkaptajn Jens Lindhardtsen

 

 

           

 

 

                        

Makkerparturnering

Sideløbende med afviklingen af klubturneringen, giver de ugentlige resultater også baggrund for opgørelsen af makkerparturneringen – en turnering som alle er glade for.

Nord-syd spillerne sammenlignes med de andre nord-syd spillere, samme sker med øst-vest spillerne, herefter gives point.

Der er en lille erkendtlighed ved generalforsamlingen til de bedst placerede. 

 

Mixturnering

 

 

Mixturneringen er en turnering hvor der bliver trukket lod om nye makkere, lodtrækningen sker normalt ved årets julefrokost.

Der bliver trukket lod mellem spillerne således at mere rutinerede mikses med mindre rutinerede. Der spilles ofte i flere puljer afhængig af hvor mange spilleaftener der er til rådighed. De enkelte puljer findes også ved lodtrækning.

Mixturneringen blev foreslået og etableret for at give et mere socialt islæt i klubben, idet man får nye makkere på sit hold. Samtidigt gives mulighed for yderligere oplæring af mindre rutinerede spillere.

Turneringen foregår normalt over nogle spilleaftener i januar/evt. februar måned og placeres således mellem grundspil og slutspil.

 

 

 

Årets ” Jokum”

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image008Ligesom der i filmens verden hvert år uddeles en ”Bodil” og en ”Oscar”, uddeler man inden for Brædstrup L`hombre Klub en ”Jokum” til den bedste kammerat i klubben.

Jokum-prisen er indstiftet af forhenværende mejeribestyrer Gunnar Løkke, Brædstrup, der selv fremstillede ”Jokum” af teaktræ fra gamle smørdritler.
Gunnar Løkke havde besluttet at Alfred Rasmussen skulle have den det første år.

Efterfølgende er den blevet uddelt ved årets generalforsamling ved afstemning mellem klubbens medlemmer.

Læs Gunnar Løkkes forslag om en ”Jokum” i indholdsfortegnelsen under menupunktet Klubbens Historie.                                                     

Modtagere af Jokum kan ses under menupunktet Generalforsamling.

 

                                           De 9 matadorer

 

Disse er kendetegnet ved at være de 9 højeste kort i en farve. Kombinationen optræder yderst sjældent, men flere spillere i klubben har opnået at få denne heldige hånd. I 1965 lykkedes det således for Alfred Rasmussen, klubbens kasserer gennem næsten 40 år. Herudover har Harald Nielsen, Hans Bjerre (billedet) i 2010 i et købespil i klør og Søren Blumensaadt i 2013 i et købespil i ruder opnået denne kortsammensætning. Traditionen byder de øvrige spillere at honorere den heldige spiller med en daler fra hver (hvis spileren altså giver sig til kende, da nogle mener at den heldige så skal give en omgang...)

   

 

                                                                                                                   

Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt ved sæsonens afslutning inden påsken, dvs. normalt i slutningen af marts eller begyndelsen af april.

Generalforsamlingen starter med spisning og hyggeligt samvær, hvorefter der afholdes årets generalforsamling efter klubbens gældende love.

 

Herefter er der præmie overrækkelse.

Præmier uddeles til:

De tre bedst placerede makkerpar.

De bedst placerede hold i grupperne i Mixturneringen.

De tre bedst placerede hold i 2. division

De tre bedst placerede hold i 1. division

Til sidst udløses spændingen om årets ”Jokum”, der som nævnt tildeles en god kammerat.

Klubben har som sponsor Jyske Bank.

Som en behagelighed for formanden, overrækkes der en buket blomster til Jytte Nygaard, Pejsegården, som tak for sæsonen, og der kvitteres med et knus.

Aftenen afsluttes med hyggeligt samvær og kortspil, hvor Pejsegården er vært ved en kop kaffe.

 

Julefrokost

 

 

Årets julefrokost bliver hvert år afholdt midt i december.

Medlemmerne mødes kl.18.30, hvor Pejsegården er vært ved gløgg og brunkager.

Derefter er der spisning, og julestemningen er ved at indfinde sig efter indtagelsen af ris allemande, hvor der er en mandelgave, som er skænket af Pejsegården.

I forbindelse med julefrokosten er der som nævnt normalt lodtrækning til mixturneringen.

Der bliver også overrakt præmier i forbindelse med en enkeltmands turnering, som er blevet afholdt ugen før julefrokosten, en turnering som klubbens medlemmer er glade for, det giver samtidig en god stemning ved juleafslutningen.

Til slut får vi kaffe, og en god slag kort.

 

 

 

Jubilæum

Igennem klubbens historie er der blevet afholdt en del jubilæer og medlemsfester.

Det første jubilæum blev afholdt på Centralhotellet i 1964 og ved den lejlighed blev daværende formand Chr. Rungholm udnævnt som klubbens første æresmedlem.

Ved generalforsamlingen i 1973, var der forslag fra sagfører Carl Jørgensen om, at klubben kunne holde 20 års jubilæum, hans begrundelse for forslaget var, som han sagde med et glimt i øjet, at han viste ikke om klubbens gamle medlemmer, ville opleve at klubben blev 25 år.

Forslaget blev vedtaget, og der blev afholdt 20 års jubilæumsfest.

Derefter er der holdt 25 – 40 og 50 års jubilæum, 60 års jubilæum blev afholdt den 22. februar 2014.

Derudover bliver der holdt medlemsfest hver femte år.

Jubilæerne foregår meget højtideligt ved at medlemmerne inviterer deres partnere med til fest, og der indbydes til visse jubilæer repræsentanter fra vores venskabsklub Nim, og fra Dansk og Jysk L`hombre Union.

Aftenen starter med festmiddag, og der holdes taler fra dem der har noget på sinde.

Derefter er der dans, og festen slutter på den anden side af midnat.

Medlemsfesterne har også gennem årene været afholdt med dans og spisning, men interessen har været nedadgående, og ved sidste medlemsfest ved klubbens 55 års dag blev der afholdt fællesspisning kl. 18.00 med efterfølgende klubaften kl.19.30, da det blev afholdt en torsdag.

Læs andet sted daværende formand Ejnar Søndergaards artikel om 40-års jubilæet, bragt i lokalavisen februar 1994.

I 2011 kunne klubben hædre Hans Bjerre for 50 års medlemskab af Brædstrup L’hombre Klub. Hans Bjerre blev samtidigt udnævnt til æresmedlem.

 

 

Dansk L`hombre Union

Dansk L`hombre Union, som Brædstrup L`hombre Klub har været medlem af i alle årene, afvikler hvert år en turnering om det danske mesterskab. Brædstrup L`hombre Klub har stort set deltaget hvert år med et eller flere hold, og det er gennem tiderne blevet til 7 Danmarksmesterskaber til klubben. Se alle Brædstrup L’hombre Klubs vinderne under punktet Tidligere resultater.

 

Danmarksmestre 1995 og 2001

 

Danmarksmestre 2002, 2015 og 2016

 

 

Inge Harmsen, Erling Herskind,

Lars Harmsen og holdkaptajn Gunner Hede

 

Sven Jørgensen, Arne Rodsted, Klaus Lindhardtsen og holdkaptajn Jens Lindhardtsen

 

 

Jysk L`hombre Union

Jyllandsturneringen bliver afviklet hvert år over 5-6 mandag aftener, tidligere på Stilling Skole ved Skanderborg, men fra sæsonen 2010/11 på Borgernes Hus i Veng nord for Skanderborg. Fra sæsonen 2014/15 blev nogle af spilleaftenerne tillige afholdt i Nim Forsamlingshus.

Turneringen kom i gang på initiativ af Holger Juul fra Nim L`hombre klub, og blev startet i 1998. Det er foreløbig blevet til 9 mesterskaber til Brædstrup L`hombre Klub. Se disse under punktet Tidligere resultater.

 

Tilbage til Indholdsfortegnelse: Klik her